Aankomst
Vertrek
Gasten
VIND EEN KAMER

Afdruk

Weinromantikhotel Richtershof GmbH
Hoofdstraat 81-83
54486 Mülheim/Mosel
Telefoon: +49 (0) 6534 9480
Fax: +49 (0) 6534 948100
E-mail: info@weinromantikhotel.de
Internet: www.weinromantikhotel.com

Algemeen directeur: Dipl.-Kfm. Andreas Brennfleck

Omzetbelasting-identificatienummer volgens § 27 a omzetbelastingwet: DE813199985

Register rechtbank: Bernkastel-Kues
Registratienummer: HRB 21786

Disclaimer

Ondanks zorgvuldige controle van de inhoud aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links.
Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend de beheerders van die pagina's verantwoordelijk.

Opmerking over online geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet bereid of verplicht om hieraan deel te nemen.

Wettelijke kennisgeving:1 Beperking van aansprakelijkheid
De inhoud van deze website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Weinromantikhotel Richtershof aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de beschikbaar gestelde inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is op eigen risico van de gebruiker. Alleen door het gebruik van de website van de aanbieder ontstaat er geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder.

2. externe links
Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de respectieve exploitanten. Bij het aanmaken van de externe links heeft de aanbieder de inhoud van derden gecontroleerd op eventuele wetsovertredingen. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen zichtbaar. De aanbieder heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigen inhoud overneemt. Van de aanbieder kan redelijkerwijs niet worden verwacht dat hij externe links voortdurend controleert zonder concreet bewijs van wetsovertredingen. Dergelijke externe links worden echter onmiddellijk verwijderd als we ons bewust worden van eventuele juridische overtredingen.

3 Auteursrecht en naburige rechten
De op deze website gepubliceerde inhoud valt onder het Duitse auteursrecht en naburige rechten. Voor elk gebruik dat niet is toegestaan door het Duitse auteursrecht en naburige rechten is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende vereist. Dit geldt in het bijzonder voor het dupliceren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden worden als zodanig aangeduid. Ongeoorloofde reproductie of verspreiding van afzonderlijke inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

4. gegevensbescherming
Wanneer u de website van de aanbieder bezoekt, kan informatie over de toegang (datum, tijd, bekeken pagina) worden opgeslagen. Deze gegevens zijn niet persoonlijk, maar zijn geanonimiseerd. Ze worden uitsluitend geanalyseerd voor statistische doeleinden. Ze worden niet doorgegeven aan derden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

De aanbieder wijst er uitdrukkelijk op dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) onderhevig is aan veiligheidsleemten en niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden.

Het gebruik van de contactgegevens in de juridische mededeling voor commerciële reclame is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij de aanbieder vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven of er al een zakelijke relatie bestaat. De aanbieder en alle op deze website genoemde personen maken hierbij bezwaar tegen elk commercieel gebruik en openbaarmaking van hun gegevens.